You have carts in multiple currencies
RemoveItemQuantity × Price
Your cart is empty
Total

An Dosan

Fear òg a tha san Dosan, a' fàgail a dhachaigh 's a' sireadh beatha eile dha fhèin. Gheibh e sin, is thèid e na dhuine dèanadach, trang. Ach a bheil an saoghal ùr a tha e air a chruthachadh gu bhith na bhuaireadh dha? Saoil ciamar a chrìochnaicheas eachdraidh an Dosain?

Bhuannaich 'An Dosan' Duais Dhòmhnaill Meek 2014

Bha 'An Dosan' air geàrr-liosta Saltire Society Fiction Book of the Year 2015

Leabhar fiosaigeach ri fhaighinn an seo: https://www.acairbooks.com/cat...

Leabhar air a leughadh le Annella NicLeòid

Leabhar air a sgrìobhadh le Norma NicLeòid

Cathrannas clàraichte a th'ann an Acair: SC047866

Tha Acair a' faighinn taic bho Bhòrd na Gàidhlig

Files
1 WAV
Buy this
  • £5.00