You have carts in multiple currencies
RemoveItemQuantity × Price
Your cart is empty
Total

Coco an t-Iasg Càirdeil

'S e iasg-claidheimh càirdeil a th' ann an Coco. Is caomh leis a bhith a' snàmh agus a' dàibheadh còmhla ri charaidean. Ach, nuair a ghluaiseas e gu sgoil ùr, 's esan an aon iasg-chlaidheimh sa chlas. Feuchaidh e ri cluich còmhla ri charaidean- ach tha a shròn mhòr, fhada, bhiorach daonnan san rathad. Am bi caraid aig Coco a-chaoidh tuilleadh?

Leabhar fiosaigeach ri fhaighinn an seo: https://www.acairbooks.com/cat...

Leabhar air a leughadh le Marisa NicDhòmhnaill

Leabhar air a sgrìobhadh le Ailbhe Nic Giolla Bhrighde

Air a chlàradh aig WeeStudio, Steòrnabhagh

Cathrannas clàraichte a th'ann an Acair: SC047866

Tha Acair a' faighinn taic bho Bhòrd na Gàidhlig

Files
1 MP3
Buy this
  • Free