You have carts in multiple currencies
RemoveItemQuantity × Price
Your cart is empty
Total

Rònan agus Brianuilt

Tha an leabhar seo ag innse mu dhithis a chaidh air turas bliadhna tro na h-Eileanan an Iar air fad. ’S e dà ghobhar a th’ annta – Rònan agus Brianuilt. Tha Rònan dall, agus tha iad a’ tadhal air iomadh àite a’ sireadh leigheas dha. An ceann na bliadhna tha iad air ais far an do thòisich iad, às dèidh turas mìorbhaileach.

This book follows the journey of two goats, Rònan and Brianuilt, as they make their way around the whole of the Western Isles. Rònan is blind, and they visit a variety of special places to try and find a cure. After a year on their travels, they end up where they began, after a truly wonderful adventure.

Leabhar an seo: https://www.acairbooks.com/cat...

Leabhar sgrìobhte le Fionnlagh MacLeòid

Air a leughadh le Coinneach Mac a' Ghobhainn

Air a chlàradh aig WeeStudio, Steòrnabhagh

Tha Acair a' faighinn taic bho Bhòrd na Gàidhlig

Cathrannas clàraichte: SC047866

Files
1 WAV
Buy this
  • Free